zurück
 
at_the_beach4.jpg (99476 Byte)
"splash"
the strand.jpg (79690 Byte)
"shades at the beach"
121a.jpg (139383 Byte)
"woodland"
 
forgotten.jpg (59417 Byte)
"betrayed"
evening_sail.jpg (50921 Byte)
"comming home"
dscf0091a.jpg (212616 Byte)
"the chat"
 
605b.jpg (58840 Byte)      wainting.jpg (60466 Byte)
"mirror shot"              "waiting"
2gether.jpg (60941 Byte)
"2gether"
spring.jpg (103876 Byte)
"irish spring"
 
winterlandschaft.jpg (39545 Byte)
"wintersee" 
so_schmeckt_der_sommer.jpg (24231 Byte)
"so schmeckt der sommer" 
Bascecap.jpg (29974 Byte)
"expectations"
 
meditation.jpg (321567 Byte)
"meditation" (Bleistiftzeichnung 1986)
cashel.jpg (223388 Byte) 
"rock of cashel" (erstellt mit corel draw)
 
cottage.jpg (758539 Byte)
"cottage" (Bleistiftzeichnung 2000)
castle.jpg (789229 Byte)
"castle" (Bleistiftzeichnung 2000)
storm.jpg (1107294 Byte)
"storm" (Kohlezeichnung 2000)
 
a_boy_and_his_dog.jpg (1398887 Byte)
"a boy and his dog" (Bleistiftzeichnung 2000)   
sketch.jpg (72534 Byte)
"sketch" (Tuschezeichnung 2000)
bay.jpg (853293 Byte)
"bay" (Bleistiftzeichnung 2000)
 
Seitenanfang